Oferty pracy/ stażu

OFERTA PRACY – PRACA ZDALNA

dla naszego klienta biura turystycznego z Krakowa z filiami w całym kraju poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Samodzielny Specjalista - Organizator wycieczek w Polsce i w Europie.

Oferta pracy zdalnej dla osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 

Wymagania:

- minimum policealne wykształcenie na kierunku turystyka i rekreacja,
- mile widziane doświadczenie w pracy w turystyce,

umiejętność i znajomość:

- zasad organizacji podróży (szkoła turystyczna - obsługa ruchu turystycznego)
- atrakcji turystycznych (miasta, góry, jeziora), kulturowych (zamki, pałace) i przyrodniczych (parki narodowe, rezerwaty przyrody).
- czasu pracy kierowców autokarów i zasad pomiaru tachemetrów
- bazy noclegowej, kategoryzacji obiektów hotelarskich i gastronomii
- wyszukiwarek pilotów i przewodników miejskich i terenowych
- sposobu ustalania ceny za wycieczkę i składników kosztorysowania
- wytyczania trasy zwiedzania
- zapewnienia grupom Klientów świadczeń na odpowiednim poziomie - adekwatnym do ceny wycieczki.


Oferujemy:

- pracę zdalną w pełnym wymiarze,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji,


Kontakt dla osób zainteresowanych i posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności -
Renata Ginter, HR manager - 500-622-662