Oferty pracy/ stażu

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach,
ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. muzealno-administracyjnych

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Zielonkach - Izba Regionalna w Zielonkach
ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki

Wymiar czasu pracy: pełen etat, /8h dziennie.

I umowa / 3-miesięczna służba przygotowawcza/,
II umowa o pracę,

Data ogłoszenia: 02.10.2017 Ważne do: 30.11.2017

Wynagrodzenie: 2 100 zł. brutto

Więcej informacji: http://zielonki.linuxpl.info/wordpress/    oraz https://www.facebook.com/izbaregionalnabibliotekawzielonkach/

 

Kandydat/kandydatka przystępujący do procesu rekrutacji musi spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:

•    wykształcenie wyższe, preferowane: historia, etnografia, muzealnictwo, archiwistyka, ochrona i zarządzanie dziedzictwem, historia sztuki, konserwacja zabytków, itp.
•    bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office),
•    znajomość podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
•    znajomość języka angielskiego (w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie),
•     znajomość obsługi stron www, portali społecznościowych,

Mile widziane:

•    doświadczenie w organizowaniu pracy i animacji muzealnej, doświadczenie pracy w instytucjach kultury.
•    prawo jazdy kat. B.

Inne wymagania:

•    umiejętność pracy w zespole,
•    planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,
•    zaangażowanie, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność,
•    wysoka kultura osobista oraz rozwinięte zdolności interpersonalne,
•    umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 

Zakres zadań na stanowisku:

•    gromadzenie archiwalnych zbiorów historycznych poprzez prowadzenie badań i poszukiwań na terenie gminy Zielonki (dary, zakupy, itp.)
•    systematyczne, naukowe opracowanie zbiorów IR, prowadzenie dokumentacji powierzonych zbiorów tj. inwentarzy, katalogów,  księgi ruchu muzealiów, kartotek obiektów, baz danych, itp.,

•    znakowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami IR,
•    wykonywanie podstawowych opisów muzealiów: wymiar- format, waga, rodzaj materiału, autor, tytuł, rok wydania (datowanie), miejsce przechowywania (magazyn, ekspozycja, archiwum w kartotekach i rejestrach),
•    archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•    prowadzenie kwerend naukowych: muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, dotyczących problematyki kultury ludowej grupy etnograficznej krakowiaków zachodnich i historii gminy Zielonki lub zagadnień pokrewnych,
•    dbanie o zabezpieczenie zbiorów i pomieszczeń przed pożarem, włamaniem, kradzieżą itp.,
•    przygotowywanie umów, opisy faktur zakupów zbiorów
•    wdrażanie strategii marketingowych w IR
•    kompleksowa obsługa zwiedzających, udzielanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez IR w zakresie wystawienniczym i edukacyjnym,
•    inicjowanie działań edukacyjnych w różnych przedziałach wiekowych (organizacja lekcji, warsztatów muzealnych, spotkań);
•    inicjowanie i organizowanie wydarzeń muzealnych i imprez związanych
z upowszechnianiem i popularyzacją wiedzy o kulturze ludowej i historii gminy Zielonki na bazie prezentowanych wystaw stałych i czasowych, posiadanych zbiorów oraz prowadzenie szczegółowej ich dokumentacji;
•    tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej konserwowanych obiektów,
•    prowadzenie czynności profilaktycznych przeciw drewnojadom, molom itp., dotyczących zbiorów, magazynów, sali wystawienniczej i transportu muzealiów.
•    pomoc przy digitalizacji-cyfryzacji zbiorów oraz rejestrowanie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami gminy,
•    przygotowywanie materiałów do folderów i ulotek informacyjnych oraz innych wydawnictw muzealnych, umiejętność pisania tekstów naukowych, popularno-naukowych,
•    Bieżące pisanie tekstów  i zamieszczanie foto-relacji, zaproszeń na stronę www (http://zielonki.linuxpl.info/wordpress/)  i portal społecznościowy  IR.
•    pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej na pozyskiwanie dodatkowych środków  oraz sponsorów na działalność IR,

 

Oferujemy:

•    umowę o pracę na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia,
•    możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia w instytucji kultury,

Rekrutacja:

Zgłaszający swoją kandydaturę powinni przedstawić na piśmie koncepcję funkcjonowania i rozwoju Izby Regionalnej w Zielonkach max 4 x A4.

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy. Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji. Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem nazwy stanowiska w tytule maila, na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada  2017.

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Europejskie Centrum Solidarności, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.), dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji”.