Oferty pracy/ stażu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na wolontariuszy.

Od wielu lat uczniowie krakowskich uczelni realizują Wolontariat na rzecz rodzin objętych pomocą MOPS w Krakowie. 

Poszukujemy osób zainteresowanych:

I. Pomocą dzieciom w nauce i spędzaniem z nimi wolnego czasu.
II. Pracą z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, samotnymi.
III. Pracą z osobami bezdomnymi. Można też wspierać streetworkerów w pracy z młodzieżą, osobami bezdomnymi.
IV. Pomocą pracownikom socjalnym przy realizacji projektów socjalnych.
V. Pomocą w Klubie Integracji Społecznej- prowadzenie kursów komputerowych, językowych, dla osób bezrobotnych.
VI. Pomoc w prowadzeniu zajęć świetlicowych dla dzieci, młodzieży wraz z animatorami lokalnymi czy streetworkerami.

Kto może zostać wolontariuszem?

• Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym.

Uprawnienia wolontariusza

Każdy wolontariusz:
• przed przystąpieniem do pracy uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez MOPS.
• w trakcie wolontariatu ma możliwość udziału w grupach wsparcia dla wolontariuszy i w zajęciach doskonalących jego umiejętności.
• po zakończeniu pracy wolontariackiej może otrzymać zaświadczenie potwierdzającego współpracę z MOPS.
• w sprawach dot. realizacji wolontariatu może konsultować się z odpowiednim pracownikiem komórki organizacyjnej MOPS lub pracownikiem ds. wolontariuszy.
• może otrzymać zwrot biletów przeznaczony na realizację świadczeń wolontaryjnych.

Obowiązki wolontariusza?

• z każdym wolontariuszem podpisywane są indywidualne porozumienia, zawierające szczegółowe informacje o jego zadaniach.

Przykładowo: do zadań wolontariusza pracującego z osobą starszą, niepełnosprawną lub samotną należy odwiedzanie jej w domu i dotrzymywanie towarzystwa poprzez: rozmowy, czytanie książek, prasy, wspólne wychodzenie na spacer, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zrobieniu zakupów czy wyjściu do lekarza.

 

Wolontariusze przed rozpoczęciem realizacji wolontariatu uczestniczą w szkoleniach z zakresu zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, struktury i działalności MOPS w Krakowie, zadań i obowiązków wolontariusza. Do miejsca realizacji Wolontariatu następuje wprowadzenie przez pracownika socjalnego, z którym wolontariusz współpracuje podczas wolontariatu.

Z wolontariuszem podpisywane jest porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych zawierające szczegółowe informacje dot. zadań i uprawnień wolontariusza.

Po zakończeniu czasokresu wolontariatu istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia z ilością zrealizowanych godzin Wolontariatu wraz z rekomendacją.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy na ul. Ugorek 1 w Krakowie w poniedziałek, środę, piątek w godz. 11.00-17.00 oraz wtorek, czwartek w godz. 09.00-15.00.

Można też zgłosić się korespondencyjnie na adres meilowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chętne zostać wolontariuszem zapraszam na spotkanie w każdym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź meilowym (rekrutacja trwa cały rok szkolny).

Dane do kontaktu:
tel. 608 052 409
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.